Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Tự do lựa chọn nghĩa là để trẻ có thể tìm thấy một hoạt động yêu thích trong lớp học, và hoạt động đó tạo động lực để trẻ muốn thực hiện một cách chủ động

Tự do lựa chọn nghĩa là để trẻ có thể tìm thấy một hoạt động yêu thích trong lớp học, và hoạt động đó tạo động lực để trẻ muốn thực hiện một cách chủ động. Những kinh nghiệm lặp đi lặp lại này hình thành nên sự phát triển của trẻ em để trẻ trở thành một thành viên tự lập trong xã hội. Thông qua sự tự do lựa chọn và di chuyển trẻ em học tại Shining Star, có thể khám phá về bản thân,về môi trường sống và thế giới xung quanh bé mỗi ngày.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường