Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Trẻ được dạy tôn trọng và cảm thông lẫn nhau

Trẻ được dạy tôn trọng và cảm thông lẫn nhau. Bằng cách lắng nghe và dành thời gian khi gặp vấn đề, trẻ học cách tìm giải pháp và giải quyết xung đột một cách nhanh chóng. Học hỏi lẫn nhau để phát triển kĩ năng xã hội mà để hình thành cộng đồng lớp học. Thiết lập xã hội giống với một gia đình mở rộng. Các kĩ năng rõ nét của từng cá nhân trẻ đến cùng nhau để hình thành cộng đồng lớp học.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường