Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Trẻ con tìm kiếm sự lớn lên và phát triển một cách tự nhiên bởi vì đó là bản chất của chúng

“Trẻ con tìm kiếm sự lớn lên và phát triển một cách tự nhiên bởi vì đó là bản chất của chúng. Môi trường Montessori cung cấp cho trẻ sự bố trí mà trẻ có thể tìm hiểu, khám phá và học tập một cách độc lập và còn học với những người khác!”

Phụ huynh đăng ký tham quan trường