Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Sự tập trung của hoạt động trong Montessori là việc học của trẻ chứ không phải việc dạy của giáo viên

Sự tập trung của hoạt động trong Montessori là việc học của trẻ chứ không phải việc dạy của giáo viên

Phụ huynh đăng ký tham quan trường