Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Môi trường Montessori được thiết lập để trẻ có thể khám phá và học tập một cách độc lập và học với các bạn

Môi trường Montessori được thiết lập để trẻ có thể khám phá và học tập một cách độc lập và học với các bạn.Ở môi trường này, trẻ học bằng cách hoạt động trong môi trường của mình. Trẻ bắt đầu công việc của mình và được khuyến khích để theo suốt công việc đó cho tới lúc kết thúc hoạt động. Trẻ có thể di chuyển trong lớp nếu như việc đó có mục đích phục vụ việc học tập của trẻ. Trong một trường Montessori, trẻ phấn đấu để nhận ra tiềm năng của chúng, và được cung cấp các cơ hội giải quyết vấn đề và nhuần nhuyễn các kĩ năng ở tốc độ của riêng chúng.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường