Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Hát một bài hoa, hoa xung quanh

Hát một bài hoa, hoa xung quanh
Hoa đang mọc, trồng dưới đất
Hoa nào cũng màu, nhìn cũng xinh luôn!
Đỏ và hồng, cam và vàng
Xanh và tím nữa!

Phụ huynh đăng ký tham quan trường