Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Góc nghệ thuật là một trong những góc ưa thích của tất cả chúng tớ trong lớp học Montessori

Góc nghệ thuật là một trong những góc ưa thích của tất cả chúng tớ trong lớp học Montessori. Bởi vì tại đây chúng tớ có thể diễn đạt bản thân, và chúng tớ có thể học về màu, học cách sử dụng màu cũng như luyện tập từ vựng. Tuần này, tại góc nghệ thuật, các cô đã chuẩn bị đồ dùng cho chúng tớ tô màu tranh ông mặt trời theo chủ đề mùa hè mà chúng tớ học tuần này. Hoạt động này chúng tớ thấy rất thú vị.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường