Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Đừng bao giờ giúp trẻ việc mà trẻ có thể tự làm được. Hãy giúp con để con tự làm

“Đừng bao giờ giúp trẻ việc mà trẻ có thể tự làm được. Hãy giúp con để con tự làm.” (Maria Montessori)

Phụ huynh đăng ký tham quan trường