Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Việc giáo dục một đứa trẻ nhỏ không nhằm mục đích chuẩn bị cho con đi học, mà là vì cuộc sống của con

“Việc giáo dục một đứa trẻ nhỏ không nhằm mục đích chuẩn bị cho con đi học, mà là vì cuộc sống của con .” – Maria Montessori


Phụ huynh đăng ký tham quan trường