Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Trong trường mầm non Montessori, trẻ học cách tự hướng dẫn mình

“Trong trường mầm non Montessori, trẻ học cách tự hướng dẫn mình. Trẻ chọn các hoạt động mà thu hút chúng nhất và được tự do khám phá các hoạt động này theo tốc độ của mình. Đôi khi, trẻ mắc lỗi nhưng đó là nét đẹp của sự độc lập. Trẻ có khả năng học tập trong môi trường không có rủi ro tương đối và lớn lên từ chính sai lầm của mình. Kết quả là sự tự do và tinh thần trách nhiệm này giúp trẻ cảm thấy được hỗ trợ và trao quyền để trở thành những người lớn độc lập và sáng tạo.”

Phụ huynh đăng ký tham quan trường