Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Năm học mới là thời gian để chúng ta cùng hi vọng và chào đón những bước phát triển và tiến bộ của con em mình.

Năm học mới là thời gian để chúng ta cùng hi vọng và chào đón những bước phát triển và tiến bộ của con em mình.
Tại Shining Star, phương pháp Montessori được ứng dụng trong giáo dục trẻ em, điều này sẽ giúp trẻ em sẽ phát triển một cách toàn diện, không chỉ là phần học thuật. Đây là một hành trình thú vị để trẻ em khám phá về bản thân và thế giới xung quanh mình.
Trọng tâm của giáo dục tại Shining Star luôn là sự phát triển lành mạnh của trẻ về mặt xã hội, cảm xúc, thể chất cũng như nhận thức. Mục tiêu của nhà trường là cho phép trẻ em phát triển sự tự tin, tính tự giác, và tinh thần tôn trọng thiên nhiên và mọi người xung quanh.
Trong năm học mới này, Shining Star mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác tốt đẹp của phụ huynh với nhà trường trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ- các học sinh thân yêu của chúng ta.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường