Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Lớp học trộn tuổi

Các lớp học trộn tuổi là một đặc điểm điển hình của một trường mầm non Montessori mà ở đó trẻ được cung cấp nhiều cơ hội học tập độc đáo. Trẻ nhỏ hơn học một cách tự nhiên bằng cách bắt chước những trẻ lớn hơn mình. Trẻ nhỏ hơn quan sát hình mẫu bạn cùng lớp lớn hơn làm thế nào để tham gia vào các hoạt động trên lớp, làm thế nào để tham gia với các giáo viên và bạn cùng lớp, và làm thế nào để chuyển từ hoạt động này sang một hoạt động tiếp theo. 
Trẻ lớn hơn trong lớp cũng có lợi từ các lớp học trộn tuổi. Chúng nhận được cơ hội thực hành kỹ năng lãnh đạo và phát triển sự cảm thông khi chúng giúp các em bé hơn học hỏi. Học sinh lớn hơn có được cơ hội để hoạt động như cố vấn và củng cố việc học của mình khi chúng giúp đỡ các em đạt được kỹ năng.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường