Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Giáo dục Montessori không thu được qua lắng nghe giảng giải mà bằng trải nghiệm thực của bé ở chính môi trường mà bé tham gia

Giáo dục Montessori không thu được qua lắng nghe giảng giải mà bằng trải nghiệm thực của bé ở chính môi trường mà bé tham gia

Phụ huynh đăng ký tham quan trường