Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Điều quan trọng đầu tiên trong sự phát triển của trẻ nhỏ là sự tập trung

“Điều quan trọng đầu tiên trong sự phát triển của trẻ nhỏ là sự tập trung. Đứa trẻ tập trung sẽ vô cùng vui vẻ.”

– Maria Montessori-

Phụ huynh đăng ký tham quan trường