Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Đa số trẻ thích nghe nhạc. Âm nhạc đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa của chúng ta

Đa số trẻ thích nghe nhạc. Âm nhạc đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa của chúng ta. Âm nhạc hiện diện đa dạng ở các hoạt động giáo dục và xã hội. Hai sự thật được chấp nhận một cách rộng rãi là trẻ không biểu lộ âm nhạc theo cách như là người lớn và giai đoạn từ khi sinh ra tới 6 tuổi là giai đoạn quan trọng nhất cho sự phát triển âm nhạc cho bé. 
Âm nhạc dân gian vui bởi vì mọi người đều có thể tham gia. Và cũng rất thú vị vì mỗi nền văn hóa có âm nhạc dân gian riêng biệt. Chúng ta cũng có thể học được rất nhiều về văn hóa bằng cách nghe âm nhạc dân gian của họ.Và nếu chúng ta nghe âm nhạc dân gian từ chính văn hóa của chúng ta, nó có thể khuấy động những cảm xúc sâu sắc của con người!

Phụ huynh đăng ký tham quan trường