Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Cây gia đình

Làm một cây gia đình là cách dễ nhất cho trẻ học về các mối quan hệ trong cùng một gia đình và hiểu chúng liên kết như thế nào. Các lớp 0-3 đã được trải nghiệm làm cây gia đình và giới thiệu các thành viên trong gia đình mình. Để làm cây gia đình, các cô đã bắt đầu với thế hệ lớn tuổi hơn và sau đó xuống dần tới thế hệ trẻ. Đây cũng là cách hay để hệ thống lại các thông tin về gia đình và học lịch sử của gia đình mình. Bố mẹ hãy xem ảnh con bên dưới nhé:

Phụ huynh đăng ký tham quan trường