Cây gia đình

Previous Next Làm một cây gia đình là cách dễ nhất cho trẻ học về các mối quan hệ trong cùng một gia đình và hiểu chúng liên kết như thế nào. Các lớp 0-3 đã được trải nghiệm làm cây gia đình và giới thiệu các thành viên trong gia đình mình. Để làm […]