Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Trẻ em trải qua các giai đoạn cụ thể trong sự phát triển của chúng khi chúng có khả năng học các kỹ năng cụ thể nhất

Trẻ em trải qua các giai đoạn cụ thể trong sự phát triển của chúng khi chúng có khả năng học các kỹ năng cụ thể nhất. Trong giáo dục Montessori, chúng được gọi là “thời kỳ nhạy cảm”. Môi trường học tập Montessori hỗ trợ các giai đoạn này bằng cách chứng minh cho trẻ em trải nghiệm học tập thực hành khuyến khích sự lặp lại và giải quyết vấn đề để tối đa hóa việc học trong các cửa sổ cơ hội này.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường