Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Tinh túy của sự độc lập là có thể làm điều gì đó cho bản thân mình

“Tinh túy của sự độc lập là có thể làm điều gì đó cho bản thân mình. Người lớn làm việc để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể, nhưng trẻ nhỏ làm để phát triển và làm để hình thành con người sau này của chúng. Trải nghiệm như vậy không chỉ là chơi đùa … đó là công việc mà trẻ phải làm để lớn lên” Maria Montessori.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường