Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Mỗi trẻ học theo các cách khác nhau, học theo cách của riêng chúng

Mỗi trẻ học theo các cách khác nhau, học theo cách của riêng chúng. Giáo viên không “điều hành” lớp học, mà chính học sinh tự hướng dẫn các hoạt động mình trong cả ngày. Môi trường được chuẩn bị đặc biệt được thiết kế để khuyến khích trẻ tự tham gia các hoạt động trải nghiệm một cách chủ động. Trẻ trong lớp Montessori cũng được học cách tôn trọng bạn và xây dựng ý thức cộng đồng.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường