Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Hôm nay là buổi học đầu tiên của chúng tớ tại Shining Star trong năm mới 2020

Hôm nay là buổi học đầu tiên của chúng tớ tại Shining Star trong năm mới 2020. Một ngày rất vui với nhiều hoạt động thú vị! 

Phụ huynh đăng ký tham quan trường