Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Hãy nghĩ về các thế hệ sau và nói rằng chúng tôi muốn biến nơi này thành một thế giới tốt đẹp hơn cho con cái và những thế hệ sau nữa

‘Hãy nghĩ về các thế hệ sau và nói rằng chúng tôi muốn biến nơi này thành một thế giới tốt đẹp hơn cho con cái và những thế hệ sau nữa. Để chúng biết rằng đó là một thế giới tốt đẹp hơn cho chúng; và nghĩ xem liệu chúng có thể biến nó thành một nơi tốt hơn không.”
 
“Hãy hàn gắn thế giới
Hãy biến nó thành một nơi tốt đẹp hơn
Cho bạn, cho tôi và toàn thể loài người”

Phụ huynh đăng ký tham quan trường