Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Trường MN Shining Star công khai cam kết chất lượng giáo dục…

Trường mầm non Shining Star công khai cam kết chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường (CSVC, đội ngũ) và tài chính năm học 2020 – 2021 theo quy định của Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017, Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 

Phụ huynh đăng ký tham quan trường