Dạy trẻ ít đi và quan sát trẻ nhiều hơn

“Dạy trẻ ít đi và quan sát trẻ nhiều hơn” là một thông điệp quan trọng dành cho tất cả các bố mẹ và giáo viên theo đuổi giáo dục Montessori.   Khi đứng ở vị trí của một người quan sát, bạn sẽ học được cách đặt niềm tin tuyệt đối vào năng lực […]