Trong những năm đầu đời của trẻ, bộ não của trẻ được nạp rất nhiều thông tin liên quan đến cảm quan và cảm giác. Quá trình này được gọi là quá trình tạo ấn tượng.

Lúc này trẻ phát triển được khả năng ghi nhận của mình, trẻ cảm nhận được điều gì thì trẻ sẽ ghi nhận or nhớ về cảm nhận đó. Cảm nhận là một quá trình thụ động mà trẻ chính đóng vai trò là người cảm nhận.   Đây là quá trình mà mọi giác […]