11 cách dạy con xử lý và phòng ngừa bị bắt nạt

Thông thường, trẻ làm tổn thương người khác có thể cũng đang bị tổn thương. Tại sao trẻ lại bắt nạt trẻ khác? Vì bắt nạt người khác làm cho trẻ cảm thấy có ảnh hưởng, sức mạnh. Con người đều cần cảm thấy bản thân có ảnh hưởng, có tác động. Nếu không có […]