Gieo trồng hạt đậu là chủ đề tuyệt vời!

Previous Next Gieo trồng hạt đậu là chủ đề tuyệt vời ở rất nhiều lớp mầm non và mang lại rất nhiều niềm vui cho trẻ.Chúng tớ đã sử dụng cốc nhựa để trồng hạt đậu. Như vậy, chúng tớ có thể nhìn thấy điều gì xảy ra với hạt đậu của mình và xem […]