Phương pháp giáo dục con ngoan từ nhà ra ngõ

Bổ túc những phương pháp giáo dục con ngoan từ nhà ra ngõ bằng chính các hoạt động vui chơi, sinh hoạt hàng ngày, khen thưởng, xử phạt… đúng cách. Trẻ con là những mần non dễ uốn nắn và giáo dục nếu mẹ có phương pháp tốt. Vì vậy, để muôn dạy con ngoan […]