Trẻ em và 6 thói xấu cần phải tránh

Trẻ em rất dễ thương, lanh lợi. Chúng làm cho chúng ta tan hết mọi giận giữ bằng những lời lẽ đáng yêu. Tuy nhiên, giáo dục con trẻ rất cần được quan tâm ngay từ khi chúng còn nhỏ.   Việc này là rất cần thiết để tránh những thói xấu vô tình chúng […]

Dạy trẻ nhận thức đúng từ những việc làm sai

Khi con bạn làm sai một điều gì đó và chúng tự nhận lỗi trước khi bạn tra hỏi, lúc này bạn nên phạt vì con đã mắc lỗi hay khen ngợi con vì đã biết nhận lỗi?   Một lần chồng tôi đi đón đứa con trai 4 tuổi đang chơi với các bạn […]