Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Với sự hỗ trợ của các cô, trẻ được khuyến khích khám phá, sáng tạo và phát triển mỗi ngày

Với sự hỗ trợ của các cô, trẻ được khuyến khích khám phá, sáng tạo và phát triển mỗi ngày. Trong khi học và chơi với các giáo cụ Montessori, trẻ học cách bình tĩnh, kiên nhẫn và phát triển suy nghĩ một cách tối đa nhất. Việc học không bao giờ ngừng. Điều tốt nhất mà cha mẹ có thể làm cho trẻ là ngừng làm hộ chúng quá nhiều!

Phụ huynh đăng ký tham quan trường