Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Tự do lựa chọn (Cơ sở 2)

Tự do lựa chọn cho phép trẻ tự lựa chọn. Trong lớp Montessori, giáo viên trước nhất phải lên kế hoạch chuẩn bị môi trường. Sau đó, thông qua quan sát, các cô có thể xác định các bài thuyết trình cho trẻ. Bé sau đó sẽ tự do lựa chọn giáo cụ mà con muốn hoạt động trong lớp.

Không bạn nhỏ nào giống bạn nào, mỗi bạn là những cá thể riêng biệt mà có tốc độ học riêng và học theo cách của con. Khi chúng ta cho phép trẻ lựa chọn, chúng ta cho phép chúng đạt nhu cầu của mình. Chúng ta tôn trọng trẻ và nhu cầu của trẻ trong khi chúng học được rằng lựa chọn của mình rất quan trọng.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường