Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Trong một lớp học Montessori, có một bầu không khí đặc biệt trật tự vui vẻ, nhẹ nhàng và hoạt động có mục đích

Trong một lớp học Montessori, có một bầu không khí đặc biệt trật tự vui vẻ, nhẹ nhàng và hoạt động có mục đích. Đó không chỉ là nơi học tập của từng cá nhân, mà còn là một cộng đồng sôi động của trẻ, nơi trẻ học hỏi để tương tác theo nhiều cách. Đó là một môi trường duy trì sự cân bằng giữa nhu cầu của mỗi cá nhân để có đủ tự do để lớn lên và phát triển theo hướng độc lập, và nhu cầu về trật tự và hòa hợp trong nhóm.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường