Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Trẻ học tiếp cận những thử thách mới với sự tự tin ở đây trường Shining Star

Trẻ học tiếp cận những thử thách mới với sự tự tin ở đây trường Shining Star. Trẻ được trao quyền như những những người suy nghĩ phản biện và những nhà toán học để trở thành những người học và những công dân sáng tạo và vui vẻ của thế giới. Trẻ được tôn trọng như những cá nhân, các con nghĩ cho bản thân và sẵn sàng bắt đầu hành trình học và khám phá của mình.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường