Trại hè Quốc tế “Trưởng thành trong hạnh phúc”.

Đăng ký tham gia chương trình trại hè quốc tế Shining Star

TỰ TIN – CHỦ ĐỘNG – SÁNG TẠO – TRƯỞNG THÀNH TRONG HẠNH PHÚC
Ngôn ngữ tiếng anh

 

Thời gian học 6 tuần từ: 10/06/2019 đến 25/07/2019

⏰  Lớp 2 tuần: Từ 10/06 đến 23/06/2019
💵  Kinh phí: 6.000.000 VNĐ

⏰  Lớp 4 tuần: Từ 10/06 đến 07/07/2019
💵  Kinh phí: 10.000.000 VNĐ

⏰  Lớp 6 tuần: Từ 10/06 đến 25/07/2019
💵  Kinh phí: 14.000.000 VNĐ

🚌  Phí xe buýt: 1.000.000 VNĐ
🍽  Tiền ăn: 70.000 VNĐ ( Bữa sáng – Bữa trưa – Bữa phụ)

☎️  Đăng ký trước ngày 01/05/2019 giảm giá 10% khóa học
☎️  Đăng ký theo 5 nhóm giảm giá 15%.
☎️  Nhận đăng ký từ 21/04/2019. 

 

Để đăng ký cho Bé, Phụ huynh vui lòng điền vào biểu mẫu ở bên dưới: