Ngày hội Gia đình – Shining Star Family Day

Previous Next Gia đình và nhà trường là hai môi trường đầu tiên giúp trẻ trưởng thành và phát triển kiến tạo nên một xã hội hòa bình. Hiểu rõ điều này chúng tôi những thành viên Shining Star đồng thời là phụ huynh, là giáo viên, là các nhà quản lý hôm nay đã […]