Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Người hướng dẫn Montessori cho phép trẻ phát triển đúng với khả năng của chúng

Người hướng dẫn Montessori cho phép trẻ phát triển đúng với khả năng của chúng, đảm bảo chúng có thể đạt tới được tiềm năng tối đa. Mỗi đứa trẻ đều được coi trọng và tôn trọng vì những thành tích và khả năng của chúng.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường