Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Nếu bạn nghĩ là, “một em bé”, chưa tự làm được việc gì với mục đích rõ ràng, thì đó là một quan điểm chưa chính xác

Nếu bạn nghĩ là, “một em bé”, chưa tự làm được việc gì với mục đích rõ ràng, thì đó là một quan điểm chưa chính xác. Một em bé có thể làm nhiều việc có ý nghĩa nếu em bé đó được hoạt động trong một môi trường phù hợp, môi trường được chuẩn bị sẵn sàng để trẻ hoàn thành các công việc có mục đích.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường