Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Một ngày ở trường, chúng tớ được khám phá rất nhiều điều nhé

Một ngày ở trường, chúng tớ được khám phá rất nhiều điều nhé: chúng tớ học, chúng tớ chơi, chúng tớ trải nghiệm nhiều hoạt động. Mỗi ngày đến trường với chúng tớ thật thú vị!

Phụ huynh đăng ký tham quan trường