Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Một đứa trẻ đã làm thuần thục các hoạt động của mình thông qua các bài tập dài và lặp đi lặp lại

“Một đứa trẻ đã làm thuần thục các hoạt động của mình thông qua các bài tập dài và lặp đi lặp lại, được khuyến khích bởi các hoạt động thú vị đã được tham gia, là một đứa trẻ khỏe mạnh, vui vẻ và điều đáng chú ý là đứa trẻ có được sự bình tĩnh và kỷ luật của mình.”

– Maria Montessori


Phụ huynh đăng ký tham quan trường