Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Montessori tin rằng trẻ em có thể dễ dàng học một số thông tin nhất định hơn trong những giai đoạn nhạy cảm học tập phát triển

Montessori tin rằng trẻ em có thể dễ dàng học một số thông tin nhất định hơn trong những giai đoạn nhạy cảm học tập phát triển. Giáo viên theo dõi những giai đoạn nhạy cảm này để đảm bảo trẻ được cung cấp các nguồn lực và cơ hội để học tập tối ưu.
👉Trẻ có thể tự học thông qua các khám phá chủ động. Giáo viên có thể khuyến khích trẻ học và khám phá bằng cách: Giới thiệu cho con giáo cụ mới trong môi trường được chuẩn bị. Trí tuệ non trẻ luôn sẵn sàng và háo hức học tập. Trẻ học từ môi trường quanh chúng, và chúng luôn luôn thẩm thấu những điều mới.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường