Trại hè Quốc tế “Trưởng thành trong hạnh phúc”.

Đăng ký tham gia chương trình trại hè quốc tế Shining Star TỰ TIN – CHỦ ĐỘNG – SÁNG TẠO – TRƯỞNG THÀNH TRONG HẠNH PHÚC Ngôn ngữ tiếng anh Thời gian học 6 tuần từ: 10/06/2019 đến 25/07/2019   Lớp 2 tuần: Từ 10/06 đến 23/06/2019   Kinh phí: 6.000.000 VNĐ   Lớp 4 […]