Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

“Không ai được tự do trừ khi người đó độc lập”

“Không ai được tự do trừ khi người đó độc lập” (Theo cuốn “Phương pháp Montessori”, trang 95). Thật vậy, ngay từ giây phút mới sinh ra, con người hướng tới sự độc lập. Trẻ muốn tự làm mọi việc và muốn tham gia vào thế giới xung quanh chúng. Đặc điểm then chốt của giáo dục Montessori là nuôi dưỡng sự độc lập từ sớm. Trẻ có thể làm mọi việc nhiều nhất có thể bất cứ khi nào con được trao cơ hội thực hành. Trẻ sẽ tự hào khi có thể tự chăm sóc bản thân mình và môi trường xung quanh. Theo Maria Montessori: “Hãy giúp con tự làm điều này– Những từ này thể hiện nhu cầu bên trong của trẻ.”

Phụ huynh đăng ký tham quan trường