Hotline: 096.150.1919
EnglishVietnamese

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Hoạt động tự do khiến trẻ em hạnh phúc

“Hoạt động tự do khiến trẻ em hạnh phúc. Chúng ta có thể thấy họ hạnh phúc như thế nào, nhưng thực tế họ hạnh phúc không phải là quan trọng; quan trọng là một đứa trẻ có thể xây dựng một người đàn ông thông qua hoạt động tự do này. ” – Maria Montessori

Phụ huynh đăng ký tham quan trường