Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy Montessori trong Hệ thống Giáo dục Shining Star Montessori. Chúng tôi tự hào là một trong những ngôi trường áp dụng và phát triển phương pháp giảng dạy Montessori thành công, nhằm tạo ra một môi trường học tập độc đáo và phát triển toàn diện cho học sinh. Phương pháp […]

Phương pháp giáo dục

Shining Star là Hệ thống trường mầm non đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo công nhận và cấp phép thực hiện chương trình học phương pháp giáo dục Montessori (AMI) tích hợp vào giảng dạy. Phương pháp giáo dục Montessori là một trong những phương pháp giáo dục tập […]