Môi trường song ngữ

Tại Shining Star, trẻ được sử dụng và thực hành đồng thời hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt với tất cả các hoạt động trong ngày giúp trẻ thẩm thấu ngôn ngữ một cách tự nhiên theo cơ chế tiếng mẹ đẻ. Phương pháp giáo dục Montessori khuyến khích trẻ nhỏ học như […]