Hợp tác Quốc tế và trong nước

Chúng tôi tự hào là một tổ chức giáo dục đa quốc gia là một thành viên của hiệp hội Montessori AMI quốc tế, chúng tôi đặt tầm nhìn rộng mở và xây dựng các liên kết hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để mang lại một môi trường học tập […]