Hội đồng cố vấn chuyên môn

Hội đồng Cố vấn Chuyên môn là một nhóm những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục, được tổ chức để đảm bảo chất lượng và sự phát triển liên tục của hệ thống giáo dục Shining Star. Hội đồng Cố vấn Chuyên môn của chúng tôi bao gồm những người có kinh […]