Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Động cơ thúc đẩy một lớp học Montessori không tập trung vào hình phạt hay phần thưởng

Động cơ thúc đẩy một lớp học Montessori không tập trung vào hình phạt hay phần thưởng. Trẻ tham gia vào các hoạt động học vì chúng thỏa mãn mong muốn bẩm sinh của chúng để hiểu về thế giới.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường