Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Chu trình làm việc của Montessori cung cấp cho trẻ cơ hội làm việc với giáo cụ Montessori không bị gián đoạn

Chu trình làm việc của Montessori cung cấp cho trẻ cơ hội làm việc với giáo cụ Montessori không bị gián đoạn, lặp lại các hoạt động theo ý muốn và phát triển sự tập trung cao độ.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường