Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Các giáo viên quan sát

Các giáo viên Montessori được đào tạo thành “những người quan sát” giúp đỡ hướng dẫn trẻ vì con theo đuổi các hoạt động một cách độc lập. Mỗi đứa trẻ là trung tâm trong lớp Montessori chứ không giống các lớp học truyền thống nơi mà giáo viên là trung tâm. Vai trò của các cô chỉ là tạo điều kiện cho con học tập và trải nghiệm.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường